تمرينه ضهر رائعه

back day

تمرينه ضهر قويه 
عباره عن ٥ زوايا 
كل زاويه ٣ مجموعات 
٢ مجموعه من ٨ – ١٠ عده – اخر مجموعه من ١٥ – ٢٠ عده
التمرين بتركيز و بوزن مناسب 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *